Functieverandering gebouwen in het buitengebied

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied biedt mogelijkheden om nieuwe functies te vestigen in bestaande gebouwen. Deze mogelijkheden zijn beschreven in een algemene folder en een aantal themakaarten.

Voorwaarden

In de algemene folder ‘Nieuwe functies in gebouwen’ (pdf, 266 kb) en de vijf bijbehorende themakaarten zijn de voorwaarden kort beschreven. Daarbij geven de themakaarten aan welke procedure daarvoor nodig kan zijn.

Overige folders over:

Kosten

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning en een afwijking van een bestemmingsplan gelden de normale legestarieven. Dit geldt ook voor het wijzigen van een bestemmingsplan.

Bijzonderheden

De folder en de themakaarten geven algemene informatie. Om misverstanden over een concreet plan te voorkomen is het verstandig om uw plan vooraf te bespreken met de gemeente.