Ontwerp beleidsnotitie

Beleidsnotitie en inpassingsmatrix

De beleidsnotitie ‘Duurzame energie in Berkelland: zichtbaar, merkbaar en onmiskenbaar’ gaat de inspraak in. In deze beleidsnotitie staat in welke gebieden, op welke wijze en in welke mate het mogelijk is om duurzame energievormen een plek te geven. Hiermee komt de doelstelling van de gemeente Berkelland om in 2030 energieneutraal te zijn, weer een stapje dichterbij.
De afgelopen maanden is in samenwerking met verschillende partijen en organisaties gewerkt aan de beleidsnotitie. Ook zijn er twee bijeenkomsten geweest met raadsleden en belangstellenden om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.
In de beleidsnotitie wordt uitgegaan van een aantal vormen van duurzame energie die inmiddels een plek veroverd hebben op de markt. Denk aan zonne-energie, wind, biomassa en in mindere mate bodemenergie en waterkracht. Berkelland is in de notitie verdeeld in landschapstypes en gebieden. Aan de hand van die verdeling is een afweging gemaakt welke vorm van duurzame energie een plek kan krijgen en in welke mate, zoals hoogte, oppervlakte en hoeveelheid.

Inspraak en inloopdag

De beleidsnotitie is het startpunt om duurzame energie straks in Berkelland de ruimte te kunnen geven. We hebben gemerkt dat de ideeën en meningen hierover uiteen lopen. Dat is dan ook de reden dat de beleidsnotitie eerst wordt vrij gegeven voor inspraak. Tot en met 5 december is het mogelijk om een reactie te geven op de beleidsnotitie. Ook is er op 29 november een inloopdag. Na de inspraakperiode worden alle binnen gekomen reacties verwerkt en samen met de beleidsnotitie ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

  • Inloopdag 29 november: u bent van harte welkom!
  • Tijdstip: tussen 9.30-21.30 uur kunt u langs komen
  • Locatie: gemeentehuis in Borculo

Hieronder vindt u de bijbehorende stukken:

* Belemmeringen en kansen zijn weergegeven in bijlage 4  als digitaal PDF document (te openen in acrobat reader) en bestaat uit meerdere thematische kaartlagen. Die kaartlagen kunnen separaat geraadpleegd worden.  In de kan bijvoorbeeld ook de laag met de begrenzing van de hoofdlandschapstypen en topografische ondergrond geraadpleegd worden. Door te klikken op het boekvormige icoontje in de linker marge van het beeld (zoals hieronder getoond). Hierna komt dan de legenda van de kaartlagen beschikbaar, waarna lagen met het + tekentje aan of uitgezet kunnen worden.

Uileg lagen