Afspraak

Plan een afspraak voor overleg met de burgemeester of een wethouder.

Als u over een bepaald onderwerp overleg wilt met de burgemeester of een wethouder kunt u via 0545-250 720 contact opnemen met het bestuurssecretariaat. De secretaresse bespreekt dan met u wie u het beste kunt spreken. Er zijn namelijk intern afspraken gemaakt in welke situatie u gesprekken voert met een medewerker en wanneer met een wethouder of de burgemeester. Vervolgens zorgt de secretaresse er voor dat een afspraak wordt gemaakt. Geeft u wel even aan waarover het gaat? Dan kunnen (zonodig) het dossier en de betrokken medewerker worden geraadpleegd.