Nevenfuncties Topambtenaren

Nevenfuncties Topambtenaren

Gemeentesecretaris Martin Broers

  • Geen nevenfunctie

Concernopdrachtgever Chris van Hoeve (1elocosecretaris)

  • Geen nevenfunctie

Concernopdrachtgever Susan van der Zwaag (2elocosecretaris)

  • Geen nevenfunctie

Concernopdrachtgever Roger Speck (3elocosecretaris)

  • Per september 2018 penningmeester en lid van de Sociale Raad Tilburg in Tilburg voor ca. 10 uur per maand. Betreft een onbezoldigde functie.

  • Per april 2006 voorzitter van de stichting Adat-huis in Tilburg voor ca. 2 uur per maand. Betreft een onbezoldigde functie.

Senior Concernadviseur Jan Hildering

  • Geen nevenfunctie

Griffier Andries Bannink

  • Per 2012 Voorzitter Griffierskring Achterhoek (4 dagdelen per jaar) onbetaald

  • Per 2012 Bestuurslid Bestuurdersvereniging VVD, netwerk gemeentesecretarissen en griffiers (2 dagdelen per jaar) onbetaald