Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Nevenfuncties Topambtenaren

Griffier Andries Bannink:

  • Per 2012 Voorzitter Griffierskring Achterhoek 4 dagdelen per jaar onbetaald
  • Per 2012 Bestuurslid Bestuurdersvereniging VVD, netwerk gemeentesecretarissen en griffiers 2 dagdelen per jaar onbetaald

Senior Concernadviseur Jan Hildering:

  • Per mei 2013 Lid Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Apeldoorn Zuid 16 uur per maand Onbetaald

Gemeentesecretaris Martin Broers

  • Geen nevenfunctie

Opdrachtgever Renate Bouwman

  • Geen nevenfunctie

Opdrachtgever Chris van Hoeve

  • Geen nevenfunctie