Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Overzicht nevenfuncties collegeleden

Bijlage: opgave nevenfuncties 1 oktober 2019J.H.A. van Oostrum


Omschrijving nevenfunctie

Werkgever/organisatie

Tijdsbeslag (bijvoorbeeld x uur per week, x dagdelen per jaar of x dagdelen per maand)

Bezoldiging ja/nee

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Gemeente Berkelland

incidenteel

Incidenteel, per huwelijk

Voorzitter Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU), district Oost

Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU)

1 dagdeel per maand

Nee

Voorzitter Raad van Toezicht Landschapsbeheer Gelderland

Landschapsbeheer Gelderland

1 dagdeel per maand


Nee

Lid raad van Toezicht

Onderwijsspecialisten

1 dagdeel per maand

JaNevenfuncties uit hoofde van de functie als burgemeester (zogenaamde qq-functies):


Regio Achterhoek

 • Lid algemeen bestuurOmgevingsdienst Achterhoek

-  voorzitter algemeen bestuur


Euregio

- Lid algemeen bestuur

- Lid Euregioraad

- Vicevoorzitter Euregioraad

-  Fractievoorzitter Fractie zonder Grenzen

-  Vicevoorzitter Arbeidsgruppe Mozer

-  Lid Arbeidsgruppe Mozer

- Lid commissie Grens Regio Achterhoek


Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland

- Lid algemeen bestuur

- Lid commissie Multidisciplinaire Veiligheid & Zorg

- Lid bestuurscommissie Achterhoek


Stichting Rioned

- Lid dagelijks bestuur

- Penningmeester dagelijks bestuurAchterhoeks Waterberaad

 • VoorzitterOverig

- lid Algemeen Bestuur P10

- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (EAL)

- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek

- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Achterhoek-Liemers ` (RAL) in liquidatie

- Plaatsvervangend lid Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)M.H.H. van Haaren-Koopman (4elocoburgemeester)


Omschrijving nevenfunctie

Werkgever/organisatie

Tijdsbeslag (bijvoorbeeld x uur per week, x dagdelen per jaar of x dagdelen per maand)

Bezoldiging ja/nee

Lid Raad van Toezicht

Nederlands Openlucht Museum

1 dagdeel per maand

Reiskosten

Voorzitter

Stichting behoud en instandhouding van de Commanderij in Doesburg

1 dagdeel in de twee maanden

Nee

Lid Lezersfonds

NRC Handelsblad

1 dag per halfjaar

NeeNevenfuncties uit hoofde van de functie als wethouder (zogenaamde qq-functies):


 • Voorzitter bestuur stichting Hambroek

 • Lid Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland

 • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) in liquidatie

 • Lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord-Oost Achterhoek (OLVNOA)

- Voorzitter Stichting Achterhoek Toerisme (Stat)

- Lid bestuur Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek

- Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) Beekvliet-Stelkampsveld

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Euregio

 • Lid Thematafel Zorginnovatie (Regio Achterhoek)

H.J. Bosman (2elocoburgemeester)


Omschrijving nevenfunctie

Werkgever/organisatie

Tijdsbeslag (bijvoorbeeld x uur per week, x dagdelen per jaar of x dagdelen per maand)

Bezoldiging ja/nee

Vrijwilliger

Septemberfeest Borculonee


Nevenfuncties uit hoofde van de functie als wethouder (zogenaamde qq-functies):


 • Strategisch overleg Twence

 • Lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

 • Lid Algemeen Bestuur Hameland

 • Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

 • Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord- Oost Achterhoek (OLVNOA)

 • Lid Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

 • Lid Thematafel Mobiliteit en bereikbaarheid (Regio Achterhoek)

 • Bestuurlijke begeleidingsgroep N18

 • ZOOV/stuurgroep Basismobiliteit (gelinkt aan Poho Mobiliteit)

 • Lid Raad van Advies Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen

 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur EuregioG.J. Teselink (3elocoburgemeester)


Omschrijving nevenfunctie

Werkgever/organisatie

Tijdsbeslag (bijvoorbeeld x uur per week, x dagdelen per jaar of x dagdelen per maand)

Bezoldiging ja/nee

Sales manager

Hellebrekers Technieken in Nunspeet


Ja

Penningmeester

Vereniging Leveranciers van Weeginstrumenten


onkostenvergoeding
Nevenfuncties uit hoofde van de functie als wethouder (zogenaamde qq-functies):


- afgevaardigde naar de aandeelhoudersvergadering Alliander

- afgevaardigde naar de aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

- afgevaardigde naar de aandeelhoudersvergadering Twence

- afgevaardigde aandeelhoudersvergadering Vitens

- afgevaardigde NUVAL (overleg aandeelhouders Alliander, Vitens)

- lid commissie Grens (Regio Achterhoek)

- lid Dagelijks- en Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

- lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland

- lid Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord- Oost Achterhoek (OLVNOA)

- Lid Thematafel Smart werken en innovatie (Regio Achterhoek)

- Lid Thematafel Onderwijs en arbeidsmarkt (Regio Achterhoek)

- Lid Thematafel Circulaire economie en Energietransitie (Regio Achterhoek)

- Lid Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Achterhoek (POA)

- Lid algemeen bestuur Euregio

- Lid Euregioraad

- Lid Euregio Arbeidsgruppe Economie en Arbeidsmarkt

- afgevaardigde naar de vergadering van aandeelhouders Gebiedsonderneming Laarberg B.V.

- Lid van de vergadering van vennoten Gebiedsonderneming Laarberg C.V

- lid van de algemene vergadering van aandeelhouders Werkbaan Oost b.v.

- Lid bestuur Agem (coöperatie)


M. van der Neut (1elocoburgemeester)


Omschrijving nevenfunctie

Werkgever/organisatie

Tijdsbeslag (bijvoorbeeld x uur per week, x dagdelen per jaar of x dagdelen per maand)

Bezoldiging ja/nee

-

-

-

-


Nevenfuncties uit hoofde van de functie als wethouder (zogenaamde qq-functies):


 • Lid algemeen bestuur P10

 • Lid Thematafel Vastgoed en woningmarkt (Regio Achterhoek)

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek

 • Lid Stuurgroep Regiovisie Wonen (overleg gedeputeerde, woningcorporaties, portefeuillehouders wonen)

 • Voorzitter taskforce innovatie “Buitengebied Berkelland”

 • Lid overleg Bouwend Nederland Achterhoek/Liemers (portefeuillehouders ROV uit de Achterhoek en Liemers met Bouwend Nederland Achterhoek/Liemers (2 keer per jaar))

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek

 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Euregio