Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Overzicht nevenfuncties collegeleden

Bijlage: opgave nevenfuncties 15 november 2019

J.H.A. van Oostrum

Omschrijving nevenfunctie

Werkgever/organisatie

Tijdsbeslag (bijvoorbeeld x uur per week, x dagdelen per jaar of x dagdelen per maand)

Bezoldiging ja/nee

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Gemeente Berkelland

incidenteel

Incidenteel, per huwelijk

Voorzitter Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU), district Oost

Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU)

1 dagdeel per maand

Nee

Voorzitter Raad van Toezicht Landschapsbeheer Gelderland

Landschapsbeheer Gelderland

1 dagdeel per maand

 

Nee

Lid raad van Toezicht

Onderwijsspecialisten

1 dagdeel per maand

Ja

 

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie als burgemeester (zogenaamde qq-functies):

Regio Achterhoek

-           Lid algemeen bestuur

Omgevingsdienst Achterhoek

-           voorzitter algemeen bestuur

Euregio

-           Lid algemeen bestuur

-           Lid Euregioraad

-           Vicevoorzitter Euregioraad

-           Fractievoorzitter Fractie zonder Grenzen

-           Vicevoorzitter Arbeidsgruppe Mozer

-           Lid Arbeidsgruppe Mozer

-           Lid commissie Grens Regio Achterhoek


Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland

-           Lid algemeen bestuur

-           Lid commissie Multidisciplinaire Veiligheid & Zorg

-           Lid bestuurscommissie Achterhoek


Stichting Rioned

-           Lid dagelijks bestuur

-           Penningmeester dagelijks bestuur

Achterhoeks Waterberaad

-         Voorzitter

Overig

-           lid Algemeen Bestuur P10

-           Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (EAL)

-           Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek

-           Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Achterhoek-Liemers `        (RAL) in liquidatie

-           Plaatsvervangend lid Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

 

 

M. van der Neut (1e locoburgemeester)

Omschrijving nevenfunctie

Werkgever/organisatie

Tijdsbeslag (bijvoorbeeld x uur per week, x dagdelen per jaar of x dagdelen per maand)

Bezoldiging ja/nee

-

-

-

-

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie als wethouder (zogenaamde qq-functies):

 • Lid algemeen bestuur P10
 • Lid Thematafel Vastgoed en woningmarkt (Regio Achterhoek)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Voorzitter taskforce innovatie “Buitengebied Berkelland”
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Euregio

 

H.J. Bosman (2e locoburgemeester)

Omschrijving nevenfunctie

Werkgever/organisatie

Tijdsbeslag (bijvoorbeeld x uur per week, x dagdelen per jaar of x dagdelen per maand)

Bezoldiging ja/nee

Vrijwilliger

Septemberfeest Borculo

 

 

nee

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie als wethouder (zogenaamde qq-functies):

 • Strategisch overleg Twence
 • Lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
 • Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
 • Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord- Oost Achterhoek (OLVNOA)
 • Lid Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 • Lid Thematafel Mobiliteit en bereikbaarheid (Regio Achterhoek)
 • Bestuurlijke begeleidingsgroep N18
 • ZOOV/stuurgroep Basismobiliteit (gelinkt aan Poho Mobiliteit)
 • Lid Raad van Advies Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Euregio

 

 

 

G.J. Teselink (3e locoburgemeester)

Omschrijving nevenfunctie

Werkgever/organisatie

Tijdsbeslag (bijvoorbeeld x uur per week, x dagdelen per jaar of x dagdelen per maand)

Bezoldiging ja/nee

Sales manager

Hellebrekers Technieken in Nunspeet

 

Ja

Penningmeester

Vereniging Leveranciers van Weeginstrumenten

 

onkostenvergoeding

 

 

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie als wethouder (zogenaamde qq-functies):

-           afgevaardigde naar de aandeelhoudersvergadering Alliander

-           afgevaardigde naar de aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

-           afgevaardigde naar de aandeelhoudersvergadering Twence

-           afgevaardigde aandeelhoudersvergadering Vitens

-           afgevaardigde NUVAL (overleg aandeelhouders Alliander, Vitens)

-           lid commissie Grens (Regio Achterhoek)

-           lid Dagelijks- en Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

-           lid Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland

-           lid Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord- Oost Achterhoek (OLVNOA)

-           Lid Thematafel Smart werken en innovatie (Regio Achterhoek)

-           Lid Thematafel Onderwijs en arbeidsmarkt (Regio Achterhoek)

-           Lid Thematafel Circulaire economie en Energietransitie (Regio Achterhoek)

-           Lid Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Achterhoek (POA)

-           Lid algemeen bestuur Euregio

-           Lid Euregioraad

-           Lid  Euregio Arbeidsgruppe Economie en Arbeidsmarkt

-           afgevaardigde naar de vergadering van aandeelhouders Gebiedsonderneming Laarberg B.V.        

-           Lid van de vergadering van vennoten Gebiedsonderneming Laarberg C.V

-           lid van de algemene vergadering van aandeelhouders Werkbaan Oost b.v.

-           Lid bestuur Agem (coöperatie)

 

M.H.H. van Haaren-Koopman (4e locoburgemeester)

Omschrijving nevenfunctie

Werkgever/organisatie

Tijdsbeslag (bijvoorbeeld x uur per week, x dagdelen per jaar of x dagdelen per maand)

Bezoldiging ja/nee

Lid Raad van Toezicht

Nederlands Openlucht Museum

1 dagdeel per maand

Reiskosten

Voorzitter

Stichting behoud en instandhouding van de Commanderij in Doesburg

1 dagdeel in de twee maanden

Nee

Lid Lezersfonds

NRC Handelsblad

1 dag per halfjaar

Nee

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie als wethouder (zogenaamde qq-functies):

 • Voorzitter bestuur stichting Hambroek
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL) in liquidatie
 • Lid Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur  Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord-Oost Achterhoek (OLVNOA)
 • Voorzitter Stichting Achterhoek Toerisme (Stat)
 • Lid bestuur Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek
 • Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) Beekvliet-Stelkampsveld
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Euregio
 • Lid Thematafel Zorginnovatie (Regio Achterhoek)