Besluitenlijst college 5 januari 2021 openbaar

Afbeelding 1

BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING

Datum

5 januari 2021, week 1


AanwezigJ.H.A. van Oostrum, burgemeester

M. van der Neut, wethouder

G.J. Teselink, wethouder

H.J. Bosman, wethouder

M.N.J. Broers, gemeentesecretaris


Afwezig

M.H.H. van Haaren-Koopman, wethouder


Nummer

Besluit

1

Besluitenlijsten 22 december 2020


Besluit

Vastgesteld.


3

Openbaarmaking eerder genomen besluiten


3.a

Principeverzoek woningbouw Hartgerink Eibergen (110108)

Portefeuillehouder M van der Neut


Besluit

Instemmen met het principeverzoek van Brink Eibergen B.V. voor de bouw van 12 woningen op de locatie Hartgerink aan de Bronbeekstraat 15/15a in Eibergen.


Samenvatting/kernboodschap

Brink Eibergen B.V. wil 12 woningen realiseren op de locatie Hartgerink aan de Bronbeekstraat 15/15a in Eibergen. Het gaat om vier starterswoningen, drie levensloopgeschikte woningen, vier twee-onder-een kap woningen en één vrijstaande woning. Het college wil meewerken aan het verzoek en gaat in overleg met de ontwikkelaar het plan verder uitwerken.


3.b

Provinciale Subsidieregeling Covid-19 (113339 )

Portefeuillehouder J.H.A van Oostrum


Besluit

1. Eindrapportage subsidie Covid-19 vaststellen en vóór 1 januari 2021 inzenden aan de provincie Gelderland

2. Gemeenteraad informeren.


Samenvatting/kernboodschap

Door de coronacrisis zijn diverse Berkellandse stichtingen en verenigingen, maar ook de besturen van dorps- en kulturhusen, in de periode 15 maart - 15 juni veel inkomsten misgelopen. Dit terwijl de uitgaven doorliepen. De provincie Gelderland heeft onder andere hiervoor aan de gemeente Berkelland een subsidie ter beschikking gesteld van € 123.841. In een eindrapportage leggen we hierover nu verantwoording aan de provincie af.
3.c

Minnelijk akkoord dossier Leussinkbrink Ruurlo (114129)

Portefeuillehouder M. van der Neut


Besluit

Instemmen met de afspraken over de minnelijke oplossing van het juridische geschil, zoals vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst met Exploitatiemaatschappij Leusinkbrink BV en Rijsenburg Invest BV


Samenvatting/kernboodschap

De gemeente Berkelland en ontwikkelaar Exploitatiemaatschappij Leusinkbrink BV zijn verwikkeld in een juridische procedure over de woningbouwmogelijkheden in het plan Leusinkbrink te Ruurlo. Beide partijen hebben recent overeenstemming bereikt over een minnelijke oplossing van het geschil. De gesprekken zijn constructief verlopen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.


4

Vaststellen aangepaste subsidieregeling sanering asbestdaken (115102)

Portefeuillehouder M. van der Neut


Besluit

Vaststellen van de aangepaste subsidieregeling sanering asbestdaken gemeente Berkelland 2020-2023.


Samenvatting/kernboodschap

Ondanks dat het asbestdakenverbod van tafel is, blijft Berkelland actief om sanering van asbestdaken te stimuleren in onze gemeente. We blijven streven naar een veilig, schoon en asbestvrij Berkelland. Er is binnenkort een subsidie mogelijk voor de sanering van asbestdaken groter dan 35m2. Eigenaren van kleine schuurtjes (onder de 35m2) kunnen gratis beschermingsmiddelen krijgen en het asbest gratis afvoeren.
Pagina 1 van 2