Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Commissies vergaderen

De raadscommissies Sociaal en Bestuur en Ruimte vergaderen respectievelijk op 8 en 9 januari 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Commissie Sociaal - dinsdag 8 januari, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019
  • Tweede bestuursrapportage 2018 SDOA

Commissie Bestuur en Ruimte - woensdag 9 januari, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Brief van het college van B en W over vervolgproces bestemmingsplan Buitengebied
  • Gedachtenwisseling ontwerp-bestemmingsplan Diepenheimseweg 29 in Neede

Spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545 - 250 805.

U kunt slechts 1x  inspreken bij de commissie- of bij de raadsvergadering over een geagendeerd agendapunt. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken voor de commissie Sociaal vindt u op hier.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken voor de commissie Bestuur en Ruimte vindt u op hier.

Stukken inzien

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen.