23 januari raad

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 23 januari 2018 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom.

Gemeenteraad tijdens een vergadering

Agenda

Op de agenda staat onder andere:

  • Vragenhalfuur
  • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
  • Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018
  • Van Afval Naar Grondstof
  • Update Ontwikkelagenda ruimtelijke leefomgeving
  • Plan van aanpak wendbaar woonbeleid

Inspreken

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, telefoon 0545-250 805. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken  die op de agenda betrekking hebben, vindt u hier. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u daar ook vinden.

Stukken inzien

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live via internet volgen.