Raadscommissies vergaderen

De raadscommissies Sociaal en Bestuur en Ruimte vergaderen respectievelijk op 6 en 7 februari 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Commissie Sociaal – dinsdag 6 februari, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Lokaal Inclusie Agenda (Plan van Aanpak)
  • Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek
  • Beleidskader en uitvoeringsprogramma sociaal domein en financiële onderbouwing

Commissie Bestuur en Ruimte - woensdag 7 februari, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Beleidsuitgangspunten jaarverslag en uitvoeringsprogramma 2018 Vergunningen, toezicht en handhaving
  • Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE) in Berkelland
  • Evaluatie handhavingsplan openbare ruimte

Spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805.

U kunt slechts 1x  inspreken bij de commissie- of bij de raadsvergadering over een geagendeerd agendapunt. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken van de commissie Sociaal vindt u hier. De volledige agenda en de bijbehorende stukken van de commissie Bestuur en Ruimte vindt u hier.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Commissievergadering live via internet

De commissievergadering zelf kunt u live via internet volgen.