Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gemeenteraad vergadert 12 juni

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 12 juni 2018 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom.

De agenda

Op de agenda staat onder andere:

 • Vragenhalfuur
 • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
 • Voorjaarsnota 2018
 • Jaarstukken 2017
 • Bestemmingsplan Eibergen, Op de Bleek 2017
 • Doorontwikkeling samenwerking Regio Achterhoek ‘De Achterhoek werkt door 2.0’
 • Verordening Asbestlening gemeente Berkelland 2018
 • Evaluatie sloopfonds / subsidieregeling sloop overtollige bebouwing
 • Aanbod koop ondergrond sporthal de Sonders, parkeerterrein sportpark de Sonders en tenniscomplex Stichting Tennisclub Beltrum
 • Actualisatie Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
 • Aanpassing Verordening Tegenprestatie Participatiewet
 • Diverse benoemingen raadsperiode 2018-2022
 • Externe vertegenwoordigingen periode 2018-2022
 • Begroting 2019 Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 • Meerjarenbegroting 2019-2022 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 • Jaarrekening 2017 en programmabegroting 2019 GGD Noord en Oost-Gelderland0
 • Jaarstukken 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Omgevingsdienst Achterhoek
 • Jaarstukken 2017, eerste bestuursrapportage 2018 en concept programmabegroting 2019 Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Jaarverslag 2017, begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Stadsbank Oost Nederland
 • Kadernota 2019-2022 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 • Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Dinsdag 19 juni 2018 is als reserve vergaderdatum beschikbaar.

U kunt inspreken

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, telefoon 0545-250 805.

U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken  die op de agenda betrekking hebben vindt u hier. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

U kunt de stukken inzien

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live volgen.