Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

November

 • Raad vergadert november 2018

  29 oktober 2018

  De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 6 november 2018 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.

 • Gemeenteraad vergadert 13 november

  02 november 2018

  De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 13 november om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.

 • Raadsbesluiten november 2018

  12 november 2018

  Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 • College biedt raad najaarsnota aan

  08 november 2018

  De najaarsnota sluit met een positief resultaat van 69.000 euro. In dit resultaat is het nadeel van het sociaal domein zoals afgesproken verrekend met de reserve nadelen decentralisaties. Het resultaat dat overblijft, is het gevolg van enkele grote ontwikkelingen. De belangrijkste zijn meevallers bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek en extra lasten als gevolg van de vertrekregeling voor het personeel.

 • Als de hamer valt...

  16 november 2018

  Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

 • 28 november vergadering Commissie

  16 november 2018

  De raadscommissie Bestuur en Ruimte vergadert op 28 november 2018, om 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

  De vergadering van de commissie Sociaal op 27 november 2018 vervalt.