Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

28 november vergadering Commissie

De raadscommissie Bestuur en Ruimte vergadert op 28 november 2018, om 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

De vergadering van de commissie Sociaal op 27 november 2018 vervalt.

Op de agenda staat onder andere:

  • Watertakenplan Berkelland 2019 t/m 2023
  • Inkoop duurzame energie; afhandeling motie M-17-28
  • Najaarsnota 2018
  • Achterhoek Raad 3 december 2018

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805.

U kunt slechts 1x  inspreken bij de commissie- of bij de raadsvergadering over een geagendeerd agendapunt. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op onze website www.gemeenteberkelland.nl > Raad & commissies > Commissie …
De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.