Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Raad vergadert november 2018

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 6 november 2018 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.

Gemeenteraad vergadert

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vragenhalfuur
 3. Spreekgelegenheid voor het publiek *)
 4. Vaststellen agenda
 5. Reactie op de begroting 2019 – 10 minuten spreektijd, inclusief eventueel indienen amendementen en moties
 6. Reactie van het college in eerste termijn
 7. Raadsdebat
 8. Reactie van het college in tweede termijn
 9. Stemmingen
  • Amendementen
  • Begroting
  • Moties
 10. Sluiting

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u hier. U kunt ze ook downloaden.

Stukken inzien

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live volgen.