Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Raadsbesluiten november 2018

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

Vergaderhamer

Raadsbesluiten 6 november

In de raadsvergadering van 6 november 2018 heeft de gemeenteraad besloten:

  • De programmabegroting 2019 vast te stellen, inclusief het amendement tot het wijzigen van een passage over het uitvoeren van één of meerdere pilots die een goede invoering van de Omgevingswet ondersteunen.
  • Motie M-18-20 aan te nemen over het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden voor het maken van een melding door inwoners en/of ook onderzoek te doen naar de melding die daar op volgt. In dit onderzoek de mogelijkheden te bekijken naar het implementeren van een nieuwe applicatie die beter aansluit bij de gewenste dienstverlening van inwoners.
  • Motie M-18-21 aan te nemen voor het opzetten van een Berkellands Naoberfonds ter vervanging van de huidige Subsidieregeling Burgerinitiatieven Berkelland 2018.
  • Motie M-18-22 aan te nemen om in samenwerking met de gemeenteraad een bijeenkomst te organiseren om te onderzoeken en te bespreken of de G1000-aanpak (ofwel: burgertop) een bijdrage kan leveren aan de versterking van inwoners- en overheidsparticipatie in de gemeente Berkelland.
  • Motie M-18-25 aan te nemen om burgers via een voorlichtingscampagne te attenderen op het nut van plantenresten en bladeren voor de insecten en na te gaan of het plaatsen van bladkorven nog noodzakelijk is.