Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Commissies vergaderen 2 en 3 oktober

De raadscommissies Sociaal en Bestuur en Ruimte vergaderen respectievelijk op 2 en 3 oktober 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Commissie Sociaal - dinsdag 2 oktober, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Subsidieregeling en subsidietenderleidraad jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • Verordening Jongerenraad

Commissie Bestuur en Ruimte – dinsdag 2 oktober, aansluitend op de vergadering van de commissie Sociaal.

Op de agenda staat onder andere:

  • Presentatie nieuwe Rekenkamercommissie
  • Centrum Borculo, aankoop pand Voorstad 15-17
  • Revitaliseren centrum Borculo: Leef! in Borculo
  • Verordening Kluswoninglening gemeente Berkelland 2018 (SVn-Stimuleringslening)

Vervolg op woensdag 3 oktober, 19.30 uur

  • Voortgangsrapportage wendbaar woonbeleid
  • Gemeentelijk Plussenbeleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
  • Watervisie Berkelland 2030
  • Verordening Asbestlening voor bedrijven en instellingen Berkelland 2018

Spreekrecht

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, 0545-250 805.

U kunt slechts 1x  inspreken bij de commissie- of bij de raadsvergadering over een geagendeerd agendapunt. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u hier.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen.