Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gemeenteraad vergadert

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 18 september 2018 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom.

Agenda

Op de agenda staat onder andere:

 • Vragenhalfuur
 • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
 • Benoeming mevrouw J. Duursma tot burgercommissielid (GroenLinks)
 • Bouwverordening Berkelland 2018
 • Bestemmingsplan ‘Berkelland, parapluherziening standplaatsen 2018’
 • Programmabegroting 2019 Regio Achterhoek
 • Aanpassing Planning & Control (P&C) - cyclus
 • Vergaderrooster 2019 van de gemeenteraad
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
 • Verkoop villa Smits, Eibergen
 • Plan ‘Van Afval Naar Grondstof’ en invoeren PMD container
 • Uitvoering motie M-17-8 ‘Herijking geurbeleid’
 • Benoeming leden Rekenkamercommissie

Spreekrecht

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, telefoon 0545-250 805. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben vindt u hier. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

Stukken inzien

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live volgen.