Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Bezoek aan Twence

Op 26 maart 2019 bracht een delegatie van de gemeenteraad en het college een werkbezoek aan afvalverwerker Twence in Hengelo. Twence verwerkt onder andere al het groenafval dat in de gemeente Berkelland wordt ingezameld. Daarnaast gaat het afval uit de grijze container uit Neede, Noordijk en Rietmolen ook naar Twence.

Raadsleden luisteren aandachtig naar uitleg Twence

Bedrijf Twence

Twence is producent van energie en grondstoffen uit afvalstoffen, biomassa en duurzame bronnen. De plannen voor de toekomst zijn:

  • een actieve en belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame regionale energievoorziening door stroom- en warmtelevering aan huishoudens en industrie, zonneparken en transportbrandstoffen en
  • meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa produceren om daarmee de grondstofkringlopen te sluiten.

Enkele raadsleden en burgemeester in de hal

Rondleiding

Tijdens de rondleiding bij dit imposante bedrijf kon het gezelschap het proces van verwerken volgen. Van het afval brengen, het ‘klaar maken’ voor de verbrandingsoven, het verbranden tot het produceren van energie.

blik in de afvalverwerker zelf