Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

College bezoekt OPONOA

Op 29 januari 2019 was het college weer even terug in de schoolbanken. Nog net niet in een 2 aan 2 opstelling maar in een overlegopstelling. Het bestuur van OPONOA gaf het college uitleg over de ontwikkelingen binnen het openbaar onderwijs in Berkelland.

Verschillende foto's van het bezoek

Na deze toelichting presenteerde het enthousiaste onderwijsteam van de B. Tormijnschool samen met enkele ouders uit de MR en OR hoe zij als kleine school aantrekkelijk blijven en het verschil maken met toekomstgericht en uitdagend onderwijs. Zij gaven een inkijkje waar een kleine school in een kleine kern groot in kan zijn.

OPONOA

Stichting OPONOA voert het bestuur over 14 basisscholen in Berkelland en 1 speciaal onderwijs basisschool. Ze hebben 1912 leerlingen en 197 personeelsleden. 9 scholen staan in de 4 grote kernen, 5 in de kleine kernen en 1 school staat in het buitengebied. Het motto van het schoolbestuur is  ‘Samen dicht bij ieder kind’. De speerpunten zijn: talentontwikkeling, toekomstgericht en uitdagend onderwijs, professionele ontwikkeling in een professionele cultuur en ouderbetrokkenheid en samenwerking.

Het schoolbestuur heeft met een aantal uitdagingen te maken:

  • Leerlingendaling. In 2018 hadden ze 1912 leerlingen, de verwachting voor 2024 is nog 1427 leerlingen.
  • Uitstroom van leerkrachten in verband met FPU (vervroegd pensioen)
  • Toekomst passend onderwijs
  • Nieuwbouw/renovatie schoolgebouwen

Men wil de leefbaarheid in de kernen hoog houden waarbij het waarborgen van kwaliteit uitgangspunt is.

B. Tormijnschool Natuurlijk

Het bevlogen onderwijsteam vertelde samen met enkele ouders hoe deze bruisende dorpsschool betrokken is bij het leefbaar houden van deze kleine kern. Samenwerken en gebruik maken van de lokale voorzieningen zoals Haarhoes, café, het gezamenlijke dorpsplein is het credo. De school telt op dit moment 52 leerlingen. Ieder kind vanaf groep 4 werkt op een chromebook met touchscreen. Als eerste school binnen de stichting geeft de B. Tormijnschool sinds kort les met Snappet. Snappet is een digitaal onderwijsplatform waarbij aan ieder kind op zijn of haar niveau onderwijs kan worden gegeven. Zo proberen ze te innoveren en aantrekkelijk onderwijs te verzorgen.