Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gemeenteraad vergadert 19 februari

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 19 februari om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom

gemeenteraad

Op de agenda staat onder andere:

  • Vragenhalfuur
  • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
  • Diverse benoemingen raadscommissies
  • Krediet waardering opstalrecht, sloop verenigingsaccommodatie sportcomplex Korfbalvereniging De Eibers, Haaksbergseweg 26a in Eibergen en herinrichting perceel
  • Welzijnsraad
  • Bestuursagenda 2019-2023 en uitgangspunten begroting 2020 GGD NOG

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, uitsluitend via het telefoonnummer
0545-250 805 of via het mailadres griffie@gemeenteberkelland.nl.
U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken  die op de agenda betrekking hebben, vindt u op onze website www.gemeenteberkelland.nl. > Raad & Commissies.
Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.
 
De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.