Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Raadsbesluiten 2 en 3 juli 2019

Als de hamer valt...
Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

raadshamer

Raadsbesluiten genomen in raadsvergaderingen 2 en 3 juli

In de raadsvergaderingen van 2 en 3 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

  • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Diepenheimseweg 29 Neede 2019’ gewijzigd vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
  • De Perspectiefnota 2020 vast te stellen en het meerjaren begrotingstekort vooralsnog voor € 2.105.000 op te lossen in het sociaal domein, binnen het onderdeel zorg en voor € 1.393.000 op te lossen in de overige domeinen.
  • Motie M-19-09 aan te nemen over het bermbeheer in Berkelland.
  • Motie M-19-11 aan te nemen over extreme winsten zorgaanbieders.
  • Motie M-19-13 aan te nemen over aanplant kleine bossen.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten

Hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden. De volledige teksten van de genomen besluiten vindt u hieronder (op de datum klikken):