Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Raad bij HOE Duurzaam

“Waar een klein gebied groot in kan zijn”, zo introduceerde Bertus Hesselink, voorzitter van de Stichting HOE Duurzaam het project in Haarlo. Zeer bevlogen nam secretaris Henk Leever, op 28 mei 2019 het gezelschap mee in de ontwikkelingen en projecten die uitgevoerd worden in dit gebied.

Raadsleden luisteren aandachtig naar de uitleg van dhr. Hesselink

De stichting HOEduurzaam - HOE staat voor Haarloseveld Olden Eibergen - is vanaf 2012 actief in dit gebied. Ze treden op als belangenbehartiger namens de inwoners en grondeigenaren op het gebied van duurzame landbouw en kwaliteit van het (drink-)water. Het gebied kent 2 belangrijke en kwetsbare waterwinningen met jaarlijks 3 miljoen m³ drinkwater. De Stichting is nadat men eerst toch min of meer tegenover elkaar stond vrienden (naobers) geworden van Vitens.

Samenwerking met meerdere partijen

HOE Duurzaam werkt nauw samen met provincie, gemeente, waterschap, Vitens en kennisinstituten, Wageningen en Alterra. Projecten zijn Gezond Zand, Bodemrijk en Biomassa. Daarnaast vindt er in het gebied onderzoek plaats in het kader van reductie CO2 onder de noemer Slim Landgebruik.

Het berm- en slootmaaisel, onder andere afkomstig van de gemeente Berkelland wordt in dit gebied toegepast als grondverbeteraar.

Het was een zeer boeiende avond waar verrassende resultaten werden getoond hoe agrariërs in het gebied de bodem verbeteren, zodat het ook bijdraagt aan goed drinkwater.

Meer informatie

Meer over het werk van deze stichting is te lezen op www.hoeduurzaam.nl.

Logo HOE Duurzaam