Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gemeenteraad vergadert mei 2019

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 21 mei om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.

Gemeenteraad in de raadzaal Borculo

Agenda

Op de agenda staat onder andere:

 • Vragenhalfuur
 • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
 • Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Schuppen Recreatie 2018’
 • Bestemmingsplan ‘Neede, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2019-1 (De Russchemors)
 • Bestemmingsplan ‘Borculo, Steenstraat 30 2018’
 • Bestemmingsplan ‘Neede, Woongebieden 2011, herziening 2019-1 (Bosstraat 22a)’
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019
 • Programmabegroting 2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
 • Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Van Haaren
 • Naoberfonds Berkelland
 • Benoeming lidmaatschap Auditcommissie
 • Regionaal Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek
 • Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 (EUP2)
 • Kadernota 2020-2023 en begroting 2019 VNOG

Spreekrecht

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, uitsluitend via het telefoonnummer 0545 - 250 805 of via het emailadres griffie@gemeenteberkelland.nl. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken inzien

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben vindt u hier. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live volgen.