Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Begroting 2020 aangeboden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad de begroting 2020 aangeboden. De begroting 2020 laat een tekort zien van 920.000 euro. Het college doet daarbij een dekkingsvoorstel aan de raad om de begroting 2020 met een eerste begrotingswijziging sluitend te maken. In de raadsvergadering van 5 november 2019 vindt de behandeling plaats.

homepage begrotingsapp

Voorstellen college

Het college stelt verder voor:

  • Het  bedrag van 3 miljoen euro dat gereserveerd is voor de teruggaaf van de OZB (onroerende zaakbelastingen) vooralsnog niet langer te gebruiken om de OZB terug te geven, maar het bedrag te gebruiken om te investeren in maatregelen en of mogelijkheden.
  • De OZB niet te verhogen, alleen met de inflatiecorrectie van 1,4%.
  • De reinigingsrechten te laten stijgen met de inflatiecorrectie van 1,4%.
  • Het rioolrecht te laten stijgen met 3,4%.
  • Een bedrag van 1.000.000 euro uit de egalisatiereserve afval terug te geven aan de inwoners via een korting op de afvalstoffenheffing 2020. Dat is eenmalig + 50 euro per huishouden. 

Begroting in speciale webapp

De begroting is voor iedereen makkelijk in te zien via een speciale webapp. U kunt de app vinden via https://berkelland.begrotingsapp.nl of door hierna te klikken op  ‘Begrotingen’.

Hoe werkt de webapp?

Op een eenvoudige en papierloze manier kunnen de korte begrotingsteksten per programma worden geraadpleegd. U ziet daarbij foto’s en u kunt doorklikken naar achterliggende beleidsstukken. Via de button Activiteiten kunt u de begroting filteren op Programma, Portefeuillehouder (wethouder of burgemeester) en Locatie (op welk gebied heeft het betrekking, bijvoorbeeld heel Berkelland of Neede, Eibergen, Haarlo enz.).