Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gemeenteraad vergadert 17 september

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 17 september 2019 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom.

gemeenteraad in de raadzaal aan het vergaderen

Op de agenda staat onder andere:

 • Vragenhalfuur
 • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
 • Bestemmingsplan ‘Neede, Centrum 2011, herziening 2019-1 (Bergstraat 7 – 9a)
 • Bestemmingsplan ‘Neede, Woongebieden 2011, herziening 2018-1 (Haaksbergseweg-Rozenkamp-Braak)’
 • Bestemmingsplan ‘Buitengebied, De Brille 1 Borculo 2018’
 • Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Diepenheimseweg 25a Neede 2019’
 • Benoemen leden Raad van Toezicht Stichting OPONOA
 • Vergaderrooster 2020 van de gemeenteraad
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
 • Rekenkameronderzoek ‘Zicht op de jeugdhulp in Berkelland’
 • Uitvoering motie G1000 / Burgertop
 • Bestuursrapportage 2019
 • Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling ‘Samen Veilig 2019-2022’
 • Kwalitatieve toetsingscriteria woningbouw Regio Achterhoek

Inspreken

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 – 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen

Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen.

Vervolgens heeft u tijdens de vergadering vijf minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek. Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen.

U kunt per vergadering één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering.

Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

Stukken inzien

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u hier. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live volgen.