Raad vergadert 18 februari

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 18 februari om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo. U bent van harte welkom.

Gemeenteraad in de raadzaal aan het werk

Agenda

Op de agenda staat onder andere:

  • Vragenhalfuur
  • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
  • Aanbeveling herbenoeming burgemeester
  • Werkgeversvereniging voor Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
  • Wijziging GR Stadsbank Oost Nederland en aansluiting Werkgeversvereniging
  • Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Berenschotweg 3B Ruurlo 2018’
  • Uitgangspuntennota 2021 GGD Noord- en Oost Gelderland
  • Welstandsbeleid opwekking zonne-energie Gelselaar 

Inspreken

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 – 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl

Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen. 
Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen. 
Vervolgens heeft u tijdens de vergadering vijf minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek. Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen. 

U kunt per vergadering één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering. 
Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u hier.
Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden. 

Stukken inzien

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. 

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live volgen.