Werkbezoek afvalscheidingscentrale

Op 28 januari 2020 bracht een aantal raadsleden, de burgemeester, een wethouder en medewerkers een werkbezoek aan Omrin in Heerenveen.

Verschillende foto's werkbezoek

'Samen halen we alles eruit'

Het gezelschap kreeg een uitgebreide toelichting over deze afvalscheidingscentrale, waarna een rondleiding volgde. Bij Omrin is het motto ‘Samen halen we alles eruit’. Bij deze nascheidingscentrale wordt het restafval van zo’n 30 gemeenten nagescheiden. Inwoners van deze gemeenten bieden hun restafval aan in de grijze container. Daarin zit ook het plastic, metaal en de drankenkartons. De vrachtwagens van Omrin rijden nagenoeg allemaal op biogas dat opgewekt wordt in deze afvalverwerkingscentrale.