Juni

  • Raad vergadert 16 juni

    05 juni 2020

    De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 16 juni 2020 om 19.30 uur. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering niet in de raadzaal plaats maar digitaal. U kunt de vergadering live volgen via internet.

  • Raadsnotulen 17 juni

    19 juni 2020

    Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Vanwege de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad niet in de raadzaal, maar digitaal. Helaas kon de vergadering op 16 juni niet doorgaan vanwege een technische storing. De vergadering is verplaatst naar 17 juni 2020.