Raad vergadert 16 juni

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 16 juni 2020 om 19.30 uur. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering niet in de raadzaal plaats maar digitaal. U kunt de vergadering live volgen via internet.

Agenda

Op de agenda staat onder andere:

 • Vragenhalfuur
 • Spreekgelegenheid voor het publiek
 • Voorbereidingsbesluit Buitengebied, Grolseweg 19 Beltrum
 • Bestemmingsplan ‘Neede Centrum 2011, Herziening 2020-1 (Kerkplein 10)’
 • Begroting 2021 Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 GGD Noord- en Oost-Gelderland
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Achterhoek
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Stadsbank Oost Nederland
 • Programmabegroting 2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
 • Plan van aanpak aanbevelingen Rekenkameronderzoek naar jeugdhulp
 • Jaarstukken 2019 gemeente Berkelland
 • Jaarrekening 2019 van de Regio Achterhoek en Begroting 2021 van Achterhoek Ambassadeurs
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Voorlopige jaarrekening 2019 en conceptbegroting 2021-2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online de mogelijkheid om in te inspreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mailbericht met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek. U kunt 1 keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp.

Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u hier. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

Raadsvergadering live via internet

U kunt de digitale raadsvergadering live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.