Commissies vergaderen op 2 en 3 juni

De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 2 juni 2020 en de raadscommissie Ruimte vergadert op 3 juni 2020. Door de maatregelen vanwege het coronavirus vinden deze vergaderingen niet in de raadzaal, maar online plaats. U kunt ze live volgen via internet.

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 2 juni, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Plan van aanpak aanbevelingen Rekenkameronderzoek naar jeugdhulp
  • Voorlopige jaarrekening 2019 en conceptbegroting 2021-2024 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
  • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek
  • Jaarstukken 2019 gemeente Berkelland

Commissie Ruimte - woensdag 3 juni, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Raadsbrief plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing
  • Raadsbrief Evaluatie 2019 plan Van Afval naar Grondstof

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online nog steeds de mogelijkheid voor inspreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mailbericht met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u hier.

Commissievergaderingen live via internet

U kunt de digitale commissievergaderingen live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland. Ook kunt u de vergaderingen de volgende dag volledig terugkijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.

Welke vergaderingen worden uitgezonden?

  • Alle openbare raadsvergaderingen
  • Alle openbare commissievergaderingen Bestuur en Sociaal
  • Alle openbare commissievergaderingen Ruimte