Commissies vergaderen op 1 en 2 december

De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 1 december 2020. Als de vergadering vanwege het tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 9 december 2020 worden hervat. De raadscommissie Ruimte vergadert op 2 december 2020.
Door de maatregelen vanwege het coronavirus vinden deze vergaderingen online plaats. U kunt ze live volgen via internet.

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 1 december, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

 • Coronacrisis en maatregelen
 • Regionale inkoop Wmo en Jeugdhulp vanaf 2022
 • Tweede Bestuursrapportage 2020 Sociale Dienst Oost Achterhoek
 • Verordening Starterslening 2021 en Bijstorting in Startersfonds
 • Slotwijziging
 • Belastingverordeningen 2021

Commissie Ruimte - woensdag 2 december, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

 • Revitalisering centrum Borculo
 • Raadsbrief over Beleidsregel functieverandering naar wonen en woningsplitsing in de kernen

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online nog steeds de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Stukken inzien

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u hier

Commissievergaderingen live via internet

U kunt de digitale commissievergaderingen live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland. Ook kunt u de vergaderingen de volgende dag volledig terugkijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.

Welke vergaderingen worden uitgezonden?

 • Alle openbare raadsvergaderingen
 • Alle openbare commissievergaderingen Bestuur en Sociaal
 • Alle openbare commissievergaderingen Ruimte