Raad vergadert 3 november

Gemeenteraad vergadert op 3 november 2020 vanaf 16.30 uur digitaal over de begroting 2021. Als de vergadering vanwege het late tijdstip wordt geschorst zal de vergadering op 4 november worden hervat.

Agenda

 1. Opening
 2. Benoeming burgercommissielid
 3. Vragenhalfuur
 4. Spreekgelegenheid voor het publiek
 5. Vaststellen agenda
 6. Eerste termijn raad - algemene beschouwingen (10 minuten spreektijd)
 7. Tweede termijn raad - onderlinge reacties op algemene beschouwingen en indienen moties en amendementen
 8. Eerste termijn college
 9. Derde termijn raad
 10. Tweede termijn college
 11. Stemmingen
  1. Amendementen
  2. Programmabegroting 2021
  3. Moties
 12. Sluiting

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online nog steeds de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek. kunt één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp. Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u hier.

Raadsvergadering live via internet

U kunt de digitale raadsvergadering live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.