Gemeenteraad vergadert 18 mei

De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 18 mei 2021 om 19.30 uur. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt de vergadering digitaal plaats. U kunt de raadsvergadering volgen via internet.

Agenda

Op de agenda staat onder andere:

  • Vragenhalfuur
  • Spreekgelegenheid voor het publiek
  • Aanwijzing griffier
  • Benoeming burgercommissieleden
  • Reglement van Orde en Verordening op de raadscommissies
  • Rekenkamer onderzoek effectiviteit van de re-integratietrajecten van bijstandsgerechtigden
  • Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG
  • Toekomstbestendige verenigingen in Berkelland
  • Instemmen met de kaders en uitgangspunten in ‘Regels voor evenementen’

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online de mogelijkheid om in te spreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mail met een instructie.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545-250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering 5 minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek. U kunt één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp. Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Stukken inzien

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u daar ook vinden.

Raadsvergadering live kijken via internet

U kunt de digitale raadsvergadering live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.