Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Terug naar zoekpagina

Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden Berkelland 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode integriteit gemeenteraadsleden Berkelland 2016
CiteertitelGedragscode integriteit gemeenteraadsleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagegedragscode gemeenteraadsleden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2016nieuwe regeling

14-06-2016

Berkelbericht, 05-07-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden Berkelland 2016

Raadsvergadering : 14 juni 2016

Agendapunt : 9 B

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2016

overwegende dat er door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2015 nieuwe, herziene, gedragscodes uitgebracht zijn;

gelet op artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN BERKELLAND 2016.