Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Zoekresultaten

88 resultaten voor ‘’

 • Activiteiten voor jonge mantelzorgers in Berkelland

  30 april 2020

  Kent u een kind of een jongere dat opgroeit in een gezin waarin een ouder, broer of zus veel hulp en ondersteuning nodig heeft omdat deze chronisch ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is? Dan kent u een jonge mantelzorger.

 • Actuele informatie

  20 mei 2020
 • Adviescommissie Berkellands Naoberfonds nog actief

  30 april 2020

  In deze periode van beperkt sociaal contact, reageren de ideeëndokter en de adviescommissie van het Berkellands Naoberfonds nog steeds op subsidieaanvragen voor het Berkellands Naoberfonds.

 • Asfaltonderhoud op verschillende wegen in Berkelland

  30 april 2020

  Op 11 en 12 mei wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd aan verschillende wegen. Voor deze werkzaamheden worden de wegen voor een korte periode afgesloten. Aanwonenden worden door de aannemer ruim van tevoren op de hoogte gesteld.

 • Bedrijven

  19 mei 2020

  Veel bedrijven zijn goed op weg op het gebied van besparen en opwekken. De DOE-scans en de actie Zonnige bedrijvendaken hebben al bedrijven gemotiveerd om met energie en duurzaamheid bezig te zijn.

 • Beleid in Berkelland

  19 mei 2020

  Energieuitvoeringsprogramma 2019-2022: ‘Álle hens aan dek’

  In de beleidsnotitie ‘Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland’ (RODE) staat in welke 5 gebiedstypen, op welke wijze en in welke mate het mogelijk is om grootschalige (> 2,5 ha) opwekprojecten (zonneparken, windmolens) te realiseren.

 • Bereikbaarheid gemeente

  15 mei 2020
 • Berenschotweg 3B, bestemmingsplan

  16 april 2020
 • Bergweg 14b, omgevingsvergunning

  17 april 2020
 • Berkelfestival 2020 geannuleerd

  30 april 2020

  Het Berkelfestival dat van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus plaats zou vinden langs de Berkel, met Eibergen als centrale locatie, is vanwege de verlengde coronamaatregelen geannuleerd.

 • Berkelland Energieneutraal 2030

  19 mei 2020
 • College biedt jaarrekening 2019 aan gemeenteraad aan

  20 mei 2020

  Het resultaat over het jaar 2019 is € 6.969.000 positief. Het voordeel is vooral eenmalig. Dit komt onder andere door positieve resultaten bij gemeenschappelijke regelingen, extra inkomsten, lagere personeelskosten en positieve ontwikkeling in de grondexploitaties. Maar een klein deel van dit positieve resultaat (€ 500.000) heeft een meerjarig (structureel) effect.

 • Commissies vergaderen op 12, 13 en 20 mei

  30 april 2020

  De raadscommissie Bestuur en Sociaal vergadert op 12 mei, de raadscommissie Ruimte vergadert op 13 en 20 mei. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vinden deze vergaderingen plaats via de digitale weg.

 • Coronabesmetting bij medewerkers Vion Groenlo

  22 mei 2020

  De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland (VNOG) heeft op basis van rapportage en een advies van de GGD Noord- en Oost-Gelderland alle 600 medewerkers verboden om de komende 14 dagen zich te begeven op de productielocatie van VION in Groenlo. Deze (preventieve) maatregel is genomen om de besmetting van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen.

 • De afvalapp: handig ook voor actuele data over papierinzameling

  15 mei 2020

  De afvalapp van de gemeente Berkelland geeft de meest actuele informatie en data over de afvalinzameling in Berkelland. Vanwege de coronacrisis hebben oud papierinzamelaars hun werkzaamheden een tijdje moeten staken. Met inachtneming van de verschillende maatregelen beginnen verenigingen zo langzamerhand weer oud papier in te zamelen. Wij houden de data van de inzameling zo actueel mogelijk bij in de afvalapp.

 • De grensstreek

  01 mei 2020
 • Digitale criminaliteit: helpdeskfraude

  28 april 2020

  De laatste jaren is onze maatschappij in grote mate gedigitaliseerd. Dit trekt ook de aandacht van criminelen. Dit wordt cybercrime (computercriminaliteit) genoemd. In deel 4 van de rubriek Digitale criminaliteit aandacht voor helpdeskfraude.

 • Een blijvende herinnering: modellen gezocht

  08 mei 2020

  Zorgt u voor een naaste en wilt u (na corona) aan iedereen in de gemeente Berkelland laten zien hoe een dag uit uw leven eruit ziet? Fotograaf Anja Onstenk loopt graag een dag met u (en uw ouder, kind, broer of zus) mee. Zij maakt prachtige foto’s van de gewone dagelijkse momenten.

 • Eerder genomen maatregelen

  07 mei 2020
 • Eibergen (Hofrichter)

  20 mei 2020
 • Evenementen en cultuur

  15 mei 2020
 • Geen vergadering Welzijnsraad 13 mei

  30 april 2020

  Vanwege de maatregelen die de Rijksoverheid in het kader van de coronacrisis heeft opgelegd, is het niet mogelijk om de vergaderingen van de Welzijnsraad van de gemeente Berkelland door te laten gaan. We zetten alles op alles om wel via videoconferentie een aantal zaken te kunnen bespreken, maar de Welzijnsraad komt niet bijeen.

 • Gemeente als voorbeeld

  19 mei 2020

  In onze gemeente gaan we al zoveel mogelijk over op ledverlichting voor de openbare verlichting. Ook liggen en zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis, wordt het gemeentehuis verwarmd (en gekoeld) met restwarmte van Friesland Campina en hebben we enkele elektrische auto’s.

  Ook de gemeentelijke organisatie draagt bij aan een energieneutraal Berkelland in 2030. We monitoren onze eigen vorderingen met de CO2-prestatieladder.

 • Gemeente als voorbeeld - CO2-prestatieladder

  14 mei 2020

  Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn in de gebouwde omgeving. Dit betekent dat we met z’n allen in 2030 net zoveel energie willen opwekken als we verbruiken. Ook de gemeentelijke organisatie draagt hieraan bij. Onze eigen opgave monitoren we door middel van de CO2-prestatieladder.

 • Gemeentehuis dicht op 21 en 22 mei

  08 mei 2020

  Het gemeentehuis is op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) en de dag erna, vrijdag 22 mei gesloten. Op deze dagen is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. In geval van nood kunt u via het centrale nummer 0545-250 250 de storingsdiensten bereiken. Maandag 25 mei zijn we er weer voor u.

 • Gemeentehuis gesloten op Hemelvaartsdag en de dag daarna

  30 april 2020

  Het gemeentehuis is op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) gesloten. De dag er na, vrijdag 22 mei 2020, zijn wij ook gesloten. Op deze dagen is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. In geval van nood kunt u via het centrale nummer 0545-250 250 de storingsdiensten bereiken. Maandag 25 mei zijn we er weer voor u.

 • Gemeenteraad vergadert 26 mei om 19.30 uur

  15 mei 2020

  De gemeenteraad van Berkelland vergadert op 26 mei om 19.30 uur. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus vindt deze vergadering niet in de raadzaal maar online plaats. U kunt de vergadering live volgen via internet.

 • Handige websites

  20 mei 2020
 • Heelweg 2-2a, wijzigingsplan

  23 april 2020
 • Herstart sportaanbod jeugd t/m 18 jaar

  29 april 2020

  Vanaf 29 april mogen sportverenigingen weer sportactiviteiten voor jeugd tot en met 18 jaar oppakken. Daarvoor gelden op dit moment de volgende strikte richtlijnen.

 • Honden niet toegestaan op klompenpaden

  30 april 2020

  Er zijn en worden in Berkelland zogenaamde klompenpaden aangelegd. De paden lopen gedeeltelijk over particuliere terreinen. Daar loopt soms vee. Om de dieren niet te verstoren en verspreiding van dierziekten te voorkomen zijn honden verboden op de klompenpaden. Dat wordt aangegeven op borden.

 • Hoondermaatsweg zonnepark, omgevingsvergunning

  17 april 2020
 • Horeca en vrije tijd

  15 mei 2020
 • Huiselijk geweld

  08 mei 2020

  In deze tijd werken en leven we meer thuis, zijn er minder sociale contacten, minder afleiding en kan er onzekerheid zijn over bijvoorbeeld werk en inkomen. Dat kan betekenen dat de spanningen thuis oplopen, wat de kans op fysiek, psychisch of seksueel geweld vergroot.

 • Hupselse Markenweg in Eibergen afgesloten voor vervanging bermblokken

  30 april 2020

  Van 6 mei tot en met 11 mei worden de bermblokken vervangen aan de Hupselse Markenweg in Eibergen. Het weggedeelte tussen de Molenweg en de Deventer Kunstweg is in deze periode afgesloten voor verkeer, met uitzondering van fietsers en voetgangers. Voor deze werkzaamheden is een omleiding gemaakt via de Lintveldseweg.

 • Informatie en adressen

  15 mei 2020

  Heeft u vragen? Zoekt u steun? Uw huisarts en de volgende organisaties helpen u graag verder. Bent u mantelzorger van iemand met dementie? Dan zijn er in Berkelland verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.

 • Informatiekaarten Coronavirus in Arabisch en Tingrinya

  15 mei 2020

  Er zijn 2 informatiekaarten beschikbaar over het coronavirus, in het Arabisch en in het Tingrinya.

 • Informatie voor/over...

  01 mei 2020
 • Inspraak

 • Inspraak Elzeboomweg 1

 • Inspraak Niekerkerweg 4

 • Inspraak zonnepark Boksveenweg

 • Inspraak zonnepark Braakmansdijk 2-4

 • Inspraak zonnepark Eimersweg

 • Kaapdijk 9-9a, omgevingsvergunning

  23 april 2020
 • Koninklijke onderscheiding voor 15 inwoners van Berkelland

  26 april 2020

  Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum had vrijdagochtend 24 april met 15 personen uit diverse kernen van de gemeente Berkelland een bijzonder leuk telefonisch contact. Hij vertelde dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in een ridderorde.

 • Kringloop Aktief in Groenlo opent vanaf 6 mei deuren

  30 april 2020

  Vanaf 6 mei kunnen er weer overtollige spullen en huisraad worden gebracht naar Kringloop Aktief in Groenlo. Ook de kringloopwinkel kan weer bezocht worden. Kringloopbedrijf Bohero in Borculo heeft besloten vooralsnog niet open te gaan.

 • Kringloop Bohero op 18 mei open

  08 mei 2020

  Vanaf 18 mei 2020 kunnen er weer overtollige spullen en huisraad gebracht worden naar Kringloopbedrijf Bohero in Borculo. De kringloopwinkel gaat een week later op 26 mei open. Het ophalen start op 2 juni.

 • Maatschappelijke initiatieven (Berkellandwijzer)

  01 mei 2020
 • (Maatschappelijke) organisaties

  11 mei 2020