Toegankelijk

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Berkelland wil de eigen online-informatie en dienstverlening toegankelijk maken. Dit in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. We willen dat iedereen alle informatie en diensten op onze website gemakkelijk kan gebruiken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van deze website.
 

Nalevingsstatus

Wij willen voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op deze website staan veel bestanden die niet voldoen aan de eisen van het besluit. De opnames van vergaderingen die in het archief staan zijn nog niet ondertiteld.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 17 september 2020 met instemming van de verantwoordelijke manager. De volledige verklaring is te lezen op www.toegankelijkheidsverklaring.nl

Toelichting

Het verbeteren van de Digitale toegankelijkheid hebben we vastgelegd in onze Lokale Inclusie Agenda. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is voor de gemeente Berkelland aanleiding voor een verbetertraject van de toegankelijkheid van de online-dienstverlening. We bespreken met de leverancier hoe we technisch kunnen voldoen. We starten een traject om de kennis in de organisatie te vergroten, we gaan aan de slag met het toegankelijk maken van de pdf’s en willen de verslagen van de raad ondertitelen.