Wilt u inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering?

Inspreken
*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 – 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl

Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen.
Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen.
Vervolgens heeft u tijdens de vergadering vijf minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek.
Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen.

U kunt per vergadering één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering.

Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.