Wilt u inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering?

BELANGRIJK: de raads- en commissieledenvergaderingen vinden online plaats in verband met het coronavirus

Inspreken

In verband met het coronavirus vinden raads- en commissievergaderingen online plaats. Er bestaat online nog steeds de mogelijkheid voor inspreken. Als u zich heeft aangemeld voor het inspreken ontvangt u van ons een e-mailbericht met een instructie hoe dit werkt.

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 – 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl

 

U krijgt voor het inspreken in een commissie- of raadsvergadering vijf minuten de tijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is er geen ruimte voor een gesprek.

U kunt één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering over hetzelfde onderwerp.

Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet-geagendeerde onderwerpen.

Inspreken geagendeerd onderwerp

Als u inspreekt over een geagendeerd onderwerp krijgt u direct na de behandeling van dat onderwerp nog het laatste woord. U wordt dus in de gelegenheid gesteld om tot slot nog iets te kunnen zeggen. Er vindt geen gesprek plaats.

De procedure van inspreken op een geagendeerd onderwerp is dan als volgt:

  • Maximaal vijf minuten inspreken;
  • Raads- en commissieleden kunnen eventueel vragen stellen;
  • Behandeling geagendeerd onderwerp (volgens volgorde van de agendapunten zoals door de raad vastgesteld).

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u via deze link.

Commissievergaderingen live via internet

Het is de bedoeling dat u de digitale commissievergaderingen live kunt volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.

 

De publieke tribune is tijdelijk gesloten

Kijk voor de datum, tijd en locatie van een vergadering in het online vergaderschema en agenda.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie 0545 – 250 805.

Vanuit huis kijken

U kunt de vergaderingen die plaats vinden in de raadzaal ook live meekijken. Ook is vergadering de volgende dag volledig terug te kijken. Het is dan ook mogelijk om fragmenten terug te kijken, bijvoorbeeld per agendapunt of per spreker.
Uitzending terugkijken.


Welke vergaderingen worden uitgezonden?

  • Alle openbare raadsvergaderingen
  • Alle openbare commissievergaderingen Bestuur en ruimte
  • Alle openbare commissievergaderingen Sociaal