Wilt u inspreken tijdens een commissie- of raadsvergadering?

Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor 16.00 uur op dag van de vergadering uitsluitend via het rechtstreekse nummer 0545 250 805 of via email griffie@gemeenteberkelland.nl.
Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.

 

In de commissievergadering kan ook ingesproken worden over niet geagendeerde onderwerpen en in de raadsvergadering uitsluitend over geagendeerde onderwerpen.


Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.

 

Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 

De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.
In afwijking hiervan kan de voorzitter bepalen dat de spreker bij het betreffende agendapunt het woord voert.
Daarna krijgen de raads- en/of commissieleden de gelegenheid vragen aan de inspreker te stellen.

 

Het woord kan niet gevoerd worden:

 

  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
     
  • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
     
  • over onderwerpen waarover al in een commissievergadering het woord gevoerd is.