Wat doet de raad?

De gemeenteraad

 

Aan het hoofd van elke gemeente staat een gemeenteraad. De gemeenteraad van Berkelland vertegenwoordigt de Berkellandse inwoners. De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn: volksvertegenwoordiger zijn, het aangeven van de grote beleidslijnen en het controleren van de uitvoering van het beleid. Volksvertegenwoordiger zijn betekent een luisterend oor hebben voor de geluiden uit de samenleving. Een vinger aan de pols houden bij maatschappelijke ontwikkelingen. De raad stelt ook de gemeentebegroting vast. Hierin staat hoe alle inkomsten en uitgaven van de gemeente verdeeld worden. De gemeenteraad controleert ook of het beleid goed is uitgevoerd.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad, zij zijn wel bij de vergaderingen aanwezig. Zij kunnen een nadere toelichting geven als de raadsleden daarom vragen.

Raadsstukken
De gemeenteraad vergadert om de vier weken op dinsdagavond van 19.30-22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Marktstraat 1 in Borculo. De raadsvergaderingen en ook de commissievergaderingen kunt u live via internet volgen. Ga hiervoor naar www.gemeenteberkelland.nl/Gemeenteraad/Gemeente_raad/Uitzending_bekijken

Op de website en in het wekelijks informatiekatern Berkel Bericht in het Achterhoek Nieuws kondigen we de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies aan. De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de website www.gemeenteberkelland.nl/Gemeenteraad/Gemeente_raad/Agenda_s_en_stukken.

Ook ligt een set met vergaderstukken ongeveer tien dagen voor de vergadering ter inzage in de raadsleeskamer van het gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo

Raadsleden
De Berkellandse gemeenteraad telt 27 zetels. Ze zijn verdeeld over zeven politieke partijen.

 

 

Groepsfoto raad

 

 

Publiek kan inspreken
Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen is er gelegenheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Als u dat wilt doen, kunt u dit uiterlijk op de dag van de commissie- of raadsvergadering tot 16.00 uur melden aan de griffie, tel.nr. 0545-250805. Daarbij graag doorgeven uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of onderwerpen waarover u het woord wilt voeren. In de raad kan niet het woord worden gevoerd als de inspreker over het onderwerp al in de commissie heeft ingesproken.