Wat doet de raad?

De gemeenteraad

 

Aan het hoofd van elke gemeente staat een gemeenteraad. De gemeenteraad van Berkelland vertegenwoordigt de Berkellandse inwoners. De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn: volksvertegenwoordiger zijn, het aangeven van de grote beleidslijnen en het controleren van de uitvoering van het beleid. Volksvertegenwoordiger zijn betekent een luisterend oor hebben voor de geluiden uit de samenleving. Een vinger aan de pols houden bij maatschappelijke ontwikkelingen. De raad stelt ook de gemeentebegroting vast. Hierin staat hoe alle inkomsten en uitgaven van de gemeente verdeeld worden. De gemeenteraad controleert ook of het beleid goed is uitgevoerd.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad, zij zijn wel bij de vergaderingen aanwezig. Zij kunnen een nadere toelichting geven als de raadsleden daarom vragen.

Raadsstukken
De gemeenteraad vergadert om de vier weken op dinsdagavond van 19.30-22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Marktstraat 1 in Borculo. De raadsvergaderingen en ook de commissievergaderingen kunt u live via internet volgen. Ga hiervoor naar www.gemeenteberkelland.nl/Gemeenteraad/Gemeente_raad/Uitzending_bekijken

Op de website en in het wekelijks informatiekatern Berkel Bericht in het Achterhoek Nieuws kondigen we de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies aan. De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op de website www.gemeenteberkelland.nl/Gemeenteraad/Gemeente_raad/Agenda_s_en_stukken.

Voor het inzien van de stukken kunt u ook even bellen met de griffie, telefoon 0545 - 250 805. We helpen u dan graag verder.

Raadsleden
De Berkellandse gemeenteraad telt 27 zetels. Ze zijn verdeeld over zeven politieke partijen.

 

 

Groepsfoto raad

 

 

Inspreken
*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 – 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl

Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen.
Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen.
Vervolgens heeft u tijdens de vergadering vijf minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek.
Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen.

U kunt per vergadering één keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering.

Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.