Wat doet de raad?

De gemeenteraad

Aan het hoofd van elke gemeente staat een gemeenteraad. De gemeenteraad van Berkelland vertegenwoordigt de Berkellandse inwoners. De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn: volksvertegenwoordiger zijn, het aangeven van de grote beleidslijnen en het controleren van de uitvoering van het beleid. Volksvertegenwoordiger zijn betekent een luisterend oor hebben voor de geluiden uit de samenleving. Een vinger aan de pols houden bij maatschappelijke ontwikkelingen. De raad stelt ook de gemeentebegroting vast. Hierin staat hoe alle inkomsten en uitgaven van de gemeente verdeeld worden. De gemeenteraad controleert ook of het beleid goed is uitgevoerd.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad, zij zijn wel bij de vergaderingen aanwezig. Zij kunnen een nadere toelichting geven als de raadsleden daarom vragen


Raadsleden

De Berkellandse gemeenteraad telt 27 zetels. Ze zijn verdeeld over zeven politieke partijen.

 

 

Groepsfoto raad