Vergaderingen

  •  31 januari 2019
  •  21 maart 2019
  •    9 mei 2019
  •  13 juni 2019
  •  19 september 2019 (Jimmy’s) (onder voorbehoud)