Vergaderingen Jongerenraad 2021

Vergadering Agenda                                                      Notulen
14 januari 2021 14 januari 2021 14 januari 2021                                                                               
26 januari 2021 (bijeenkomst gemeenteraad + presentatie)    
11 februari 2021 11 februari 2021 geen
11 maart 2021 11 maart 2021 11 maart 2021
15 april 2021    
3 mei 2021 (optie extra vergadering)    
20 mei 2021    
17 juni 2021    
8 juli 2021    
6 september 2021 (optie extra vergadering)    
16 september 2021    
21 oktober 2021    
18 november 2021    
9 december 2021