Rekenkamercommissie

 

Leden
Van links naar rechts: W. van Deursen (voorzitter), A.M.F. Oldenhof (lid), A.A. de Boer (lid)

Op 18 september zijn de voorzitter en de leden van de nieuwe Rekenkamercommissie Berkelland benoemd voor een periode van vier jaar. De heer W. van Deursen is voorzitter en de heer A.A. de Boer en mevrouw A.M.F. Oldenhof zijn de leden.

Wat doet een rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie onderzoekt of de gemeenteraad en het college goed hun werk doen. Ze bepaalt zelf welke onderzoeken zij doet. Bij de onderwerpen die zij onderzoeken wordt gekeken of het voor de inwoners dát oplevert wat bedoeld is, maar ook of tijd, kennis en geld daarvoor goed zijn ingezet. Bovendien onderzoeken ze of het werk voldoet aan de wet en andere regels.  

Rekenkamercommissie is verplicht

Elke gemeente is verplicht om een rekenkamer of rekenkamercommissie in te stellen.

De Rekenkamercommissie Berkelland is een onafhankelijke commissie die bestaat uit externe leden. Dit betekent dat er geen raadsleden onderdeel uitmaken van deze commissie.

De commissie doet jaarlijks minimaal één groot onderzoek en een aantal kleinere onderzoeken. De commissie bekijkt onder andere of:

  • de onderwerpen actueel zijn en een groot maatschappelijk of financieel belang hebben;
  • de onderwerpen direct of indirect het belang van inwoners of organisaties raken;
  • het onderzoek kan leiden tot verbeteringen.

Hebt u ideeën?

Heeft u ideeën voor een mogelijk onderzoek? Iedereen kan op elk moment ideeën aandragen. Neemt u dan contact op met de secretaris van de Rekenkamercommissie mevrouw M. Stel via m.stel@gemeenteberkelland.nl of 0545 - 250 801.