Rapport "Rekenkameronderzoek 'Quickscan naar de kwaliteit van raadsvoorstellen in de gemeente Berkelland'


De Rekenkamercommissie Berkelland heeft een onderzoek gedaan
naar de kwaliteit van 
raadsvoorstellen in de gemeente Berkelland
 

Logo

 

Op 14 april 2020 is in de raadsvergadering kennisgenomen van het rekenkameronderzoek "Quickscan naar de kwaliteit van de raadsvoorstellen in de gemeente Berkelland', de conclusies uit het rekenkameronderzoek te onderschrijven en de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen. 

De conclusies en aanbevelingen zijn uitvloeisel van grondig onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat:

  • De kwaliteit van raadsvoorstellen in Berkelland voldoende is, maar dat er nog wel verbetering mogelijk is;
  • Raadsleden minder tevreden zijn over de kwaliteit van raadsvoorstellen dan ambtenaren;
  • Het verplichte sjabloon voldoet, maar in de praktijk enkele beperkingen heeft;
  • Het proces van schrijven van een raadsvoorstel niet formeel vastligt, maar dat er wel een informele werkwijze is;

Het totale onderzoeksrapport is hier na te lezen. U kunt klikken op:

- Voorstel en besluit Rekenkameronderzoek 'Quickscan naar de kwaliteit van raadsvoorstellen in de gemeente Berkelland'

Bijlage 1 - Rekenkamercommissie Berkelland Quickscan Kwaliteit van raadsvoorstellen

Bijlage 2 - Infographic Berkelland

- Bijlage 3 - Rekenkamercommissie Checklist Raadsvoorstellen

- Bijlage 4 - Rekenkamercommissie - Brief aan gemeenteraad beantwoording technische vraag