Rekenkameronderzoek over meldingen openbare ruimte


De Rekenkamercommissie Berkelland heeft een onderzoek gedaan
over meldingen openbare ruimte

 

Betreffende documentatie kunt u hieronder raadplegen. U kunt klikken op:


Brief van Rekenkamercommissie Berkelland over meldingen openbare ruimte

- Bijlage 1 - Factsheet Meldingen Openbare Ruimte (MOR)

- Bijlage 2 - De MOR’en van Morgen