Inwoners

Nieuws

(Accordion ingeklapt)

Dit is de VOORLOPIGE uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2018 in Berkelland. Het centraal stembureau stelt op vrijdag 23 maart om 10.00 uur de definitieve uitslag vast.
Lees meer over 'Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018'

(Accordion ingeklapt)

Archeologische vondsten uit wijk De Berg in Neede te bezichtigen in gemeentehuis Borculo.
Lees meer over 'Archeologische vondsten'

(Accordion ingeklapt)

Berkelland tekent overeenkomst met landelijk Informatieknooppunt Zorgfraude.
Lees meer over 'Informatieknooppunt Zorgfraude'

(Accordion ingeklapt)

Het gemeentehuis is op Goede Vrijdag 30 maart 2018 en Tweede Paasdag, maandag 2 april 2018 gesloten.
Lees meer over 'Gemeentehuis gesloten rondom Pasen'

(Accordion ingeklapt)

Berkelland ondersteunt evenementenorganisaties bij campagne ‘NIX 18’.
Lees meer over 'Campagne ‘NIX 18’'

(Accordion ingeklapt)

Ondertekening Samenwerkingsconvenant ‘Integrale aanpak jeugdgroepen’. Preventie en repressie gaan hand in hand.
Lees meer over 'Ondertekening Samenwerkingsconvenant'

(Accordion ingeklapt)

Haalbaarheidsonderzoek naar toekomstbestendige binnensportaccommodaties in Ruurlo.
Lees meer over 'Haalbaarheidsonderzoek binnensportaccommodaties'

(Accordion ingeklapt)

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de besli...
Lees meer over 'Als de hamer valt…13 maart 2018'

(Accordion ingeklapt)

Beëdiging en installatie nieuwe gemeenteraad 29 maart om 19.30 uur in gemeentehuis Borculo.
Lees meer over 'Beëdiging en installatie nieuwe gemeenteraad'

(Accordion ingeklapt)

Afscheid gemeenteraad op 27 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis Borculo.
Lees meer over 'Afscheid gemeenteraad'

(Accordion ingeklapt)

Pilot Beschut Werken krijgt vervolg in andere kernen.
Lees meer over 'Pilot Beschut Werken'

(Accordion ingeklapt)

Commissie bezwaarschriften, kamer Grondgebied vergadert op 26 maart.
Lees meer over 'Commissie bezwaarschriften 26 maart'

(Accordion ingeklapt)

Vanaf maandag 19 maart sluit Noaber18 de Lintveldseweg ter hoogte van de nieuwe N18 af, zodat leidingen verlegd kunnen worden en het asfalt van het nieuwe viaduct aangesloten kan worden op de bes...
Lees meer over 'Deel Lintveldseweg 4 weken afgesloten'

(Accordion ingeklapt)

Werk jij als professional met vluchtelingen? Werk je in de zorg en ondersteuning van statushouders, als bijvoorbeeld maatschappelijk werker, medewerker wijkteam/sociaal team, WMO-consulent, medew...
Lees meer over 'Bijeenkomst voor zorgprofessionals: ‘cultuursensitief werken met vluchtelingen’'

(Accordion ingeklapt)

Woont u in Berkelland en zorgt u voor uw kind, partner, één van uw ouders of goede vriend? En zorgt u soms beter voor de ander dan voor jezelf? Dan is de gratis mantelzorgcursus &l...
Lees meer over 'De Kunst van het Zorgen en Loslaten'

(Accordion ingeklapt)

Op 13 maart werden in Den Hof in Rekken onder grote belangstelling de uitkomsten gepresenteerd van de enquête waarin alle inwoners hun woon- en leefbaarheidswensen hebben aangegeven.
Lees meer over 'Uitkomsten enquête woonwensen Rekken'

(Accordion ingeklapt)

Veel inwoners van Geesteren waren op woensdag 14 maart aanwezig in zalencentrum Baan. Daar werden de uitkomsten van de enquêtes gepresenteerd, die eind januari naar alle inwoners zijn verst...
Lees meer over 'Uitkomsten enquête woonwensen Geesteren'

(Accordion ingeklapt)

Op 9 maart is gevierd dat het hoogste punt van het CPO bouwproject 2.0 in is bereikt. Op het voormalige ABCTA- terrein in Beltrum worden tien huizen gebouwd voor een groep starters op de woonmark...
Lees meer over 'Bouwproject in Beltrum voor jongeren'

(Accordion ingeklapt)

Het is mogelijk om de verkiezingsuitslag te bekijken. Dit kunt u doen in het gemeentehuis in Borculo.
Lees meer over 'Inzage verkiezingsuitslag'

(Accordion ingeklapt)

Berkelland ondersteunt evenementenorganisaties bij campagne ‘NIX 18’.
Lees meer over 'Campagne ‘NIX 18’'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente verleent 14 verzelfstandigde buitensportverenigingen eenmalige subsidie
voor het eigenaarsdeel OZB.
Lees meer over 'Eenmalige subsidie'

(Accordion ingeklapt)

Succes Pilot Beschut Werken krijgt vervolg in andere kernen.
Lees meer over 'Pilot Beschut Werken'

(Accordion ingeklapt)

Parallelweg vanaf Kiefteweg over nieuwe aansluiting Eibergen open.
Lees meer over 'Kiefteweg Eibergen 14 maart definitief afgesloten'

(Accordion ingeklapt)

Maandag 19 maart starten werkzaamheden aan rotonde Diepenheimseweg N315 en Rapenburg. Renovatie rotonde duurt tot 9 april.
Lees meer over 'Werk rotonde Diepenheimseweg'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Berkelland heeft de primeur: wooncorporatie ProWonen bouwt voor het eerst gasloze woningen, in Neede.
Lees meer over 'Eerste gasloze woningen'

(Accordion ingeklapt)

Op donderdag 8 maart 2018 ontving wethouder Marijke van Haaren het predicaat ‘dementievriendelijke gemeente’ uit handen van mevrouw Gerri Bannink van de Stichting Alzheimer Nederland...
Lees meer over 'Dementievriendelijke gemeente'

(Accordion ingeklapt)

In het gebied Eibergen-Neede neemt REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V. uit Lichtenvoorde het onderhoud van de drukriolering over van GMB Rioolservices.
Lees meer over 'Storing drukriool'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Berkelland wil haar fraaie agrarisch cultuurlandschap behouden en waar nodig herstellen. Het gaat om landschapselementen zoals bloemrijke wegbermen, bosjes, houtwallen en steilranden,...
Lees meer over 'Gebruik gronden'

(Accordion ingeklapt)

Als u buiten een horeca-inrichting alcoholische dranken wilt schenken, moet u een ontheffing bij de burgemeester aanvragen. Dit staat in artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Het moet gaan om ee...
Lees meer over 'Artikel 35 Drank-en Horecawet'

(Accordion ingeklapt)

Op 8 maart 2018 hebben gemeente Berkelland, Kruiswerk Achterhoek, verduurSaam energieloket en ProWonen de samenwerkingsovereenkomst “Werk aan de woning’ getekend, als startpunt van ee...
Lees meer over 'Werk aan de woning'

(Accordion ingeklapt)

Wethouder Marijke van Haaren verraste vorige week Ida en Toos, tijdens de vergadering van Zorgzaammaatje, met bloemen en een heerlijke taart. De taart werd direct aangesneden door
de hele werkg...
Lees meer over 'Vrijwilliger in het zonnetje'

(Accordion ingeklapt)

Veilig ouder worden: dat wil toch iedereen? Maar wist u dat één op de twintig ouderen slachtoffer wordt van financieel misbruik? Bijvoorbeeld in de vorm van diefstal, ongewenste bem...
Lees meer over 'Veilig ouder worden'

(Accordion ingeklapt)

Berkelland fungeert als pilot nieuwe werkwijze. Minister Schouten informeert Tweede Kamer over gebruik gemeentegronden door boeren.
Lees meer over 'Pilot Berkelland gebruik gronden'

(Accordion ingeklapt)

Berkellandse kampioenen van 2017 schitteren op kampioensbal.
Lees meer over 'Berkellandse kampioenen 2017 '

(Accordion ingeklapt)

Omdat er gewerkt wordt aan de viaducten om deze zo snel mogelijk bereikbaar te hebben voor het verkeer is het nodig dat de N822 Borculoseweg en de N823 Needseweg tijdelijk worden afgesloten. Na d...
Lees meer over 'Borculoseweg Eibergen en Needseweg Eibergen tijdelijk afgesloten'

(Accordion ingeklapt)

Bij Achterhoek Nieuws vindt u een speciale uitgave over de gemeenteraadsverkiezingen.
Lees meer over 'verkiezingsspecial'

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 13 maart 2018 om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1, B...
Lees meer over 'Gemeenteraad vergadert 13 maart'

(Accordion ingeklapt)

Begin oktober 2017 is het college van burgemeester en wethouders ‘on tour’ geweest in Borculo. Het idee hierachter is de doe-het-samen-samenleving. Welke kansen, mogelijkheden en uitd...
Lees meer over 'College on Tour Borculo: de resultaten'

(Accordion ingeklapt)

Vanaf 12 maart beginnen de werkzaamheden aan een deel van de Needseweg in Borculo. Eerst wordt een nieuw riool in de Needseweg aangelegd en daarna wordt het wegvak tussen de aansluiting met de pa...
Lees meer over 'Needseweg in Borculo gaat op de schop'

(Accordion ingeklapt)

Gezamenlijk werken aan een passende jongerenaanpak in Berkelland. Inzet gericht op talentontwikkeling en het tegengaan van jongerenoverlast.
Lees meer over 'Jongerenaanpak in Berkelland '

(Accordion ingeklapt)

De elf gemeenten in de Achterhoek willen een zo aantrekkelijk mogelijke regio zijn voor bezoekers en bewoners die graag fietsen. De gemeenten investeren in een goed fietsnetwerk om aan te (blijve...
Lees meer over 'Kwaliteit fietsroutenetwerk Achterhoek uitstekend!'

(Accordion ingeklapt)

Vervolg voor succesvolle pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen in Oost-Achterhoek.
Lees meer over 'Pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen in Oost-Achterhoek'

(Accordion ingeklapt)

‘cultuursensitief werken met vluchtelingen’
Lees meer over 'Bijeenkomst voor zorgprofessionals 4 april'

(Accordion ingeklapt)

De afgelopen tijd is met inwoners en professionals gewerkt aan een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. Aan de hand van gezamenlijke bepaalde thema’s Werken vanuit de bedoeling, Meed...
Lees meer over 'Beleidskader voor het Sociaal Domein'

(Accordion ingeklapt)

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de besli...
Lees meer over 'Als de hamer valt…20 februari 2018'

(Accordion ingeklapt)

Het Rijk moet doorpakken met het verbod op asbestdaken
Lees meer over 'Verbod op asbestdaken'

(Accordion ingeklapt)

Mensen met een (lichamelijke) beperking moeten net als ieder ander kunnen meedoen in de samenleving. Daarom heeft gemeente Berkelland in overleg met verschillende belangenorganisaties een plan va...
Lees meer over 'Berkelland voor iedereen toegankelijk'

(Accordion ingeklapt)

Er valt wat te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Berkelland! Maar welke partij vertegenwoordigt uw stem het beste? En welke onderwerpen vindt u juist belangrijk? Vul kieskompas in om era...
Lees meer over 'Kieskompas Berkelland in de lucht'

(Accordion ingeklapt)

Het college van Berkelland heeft met het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Eibergen, Op de Bleek 2017 de volgende stap gezet met het wendbaar woonbeleid. De basis hiervoor vormt de Struct...
Lees meer over 'Bestemmingsplan ’Eibergen, Op de Bleek 2017’ ter inzage'

(Accordion ingeklapt)

Achterhoekse wethouders sluiten RetailDeal met staatssecretaris Mona Keijzer.
Lees meer over 'RetailDeal met staatssecretaris Mona Keijzer'