Geldigheid kandidatenlijsten en nummering

Vrijdag 9 februari 16.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau in kamer D08 in het gemeentehuis in Borculo.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden gemeenteraadsverkiezingen zal dan in een openbare zitting beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.