Kandidaatstelling

Kandidaatstelling voor Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Logo

Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Berkelland plaatshebben. Op die dag kunnen bij de Publiekswinkel bij het centraal stembureau aan de Marktstraat 1 in Borculo, van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

De benodigde formulieren zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij de Publiekswinkel kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. Het gaat om de volgende formulieren:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling in de Publiekswinkel kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar

Voor meer informatie over de wettelijke voorschriften voor de inlevering van kandidatenlijsten kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, bureau verkiezingen, Marktstraat 1 in Borculo, telefoon 0545-250 250.