Kiezers met een verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn verkiezingen in het algemeen ingewikkeld. Voor hen is een e-learningmodule ontwikkeld, waarin wordt uitgelegd wat een gemeenteraad is en hoe een gemeente wordt bestuurd. De e-learning is tot stand gekomen in samenwerking met Prodemos en de Vereniging LFB (landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking) en met financiële ondersteuning van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, het Fonds Verstandelijke Gehandicapten en het ministerie van BZK.

Aan de hand van de vriendelijke animatie Steffie wordt het hele proces vanaf het moment dat de stempas op de deurmat valt tot en met het moment dat het stembiljet in de stembus zit besproken en uitgelegd. Ze leest de teksten voor, zodat ook laaggeletterden en mensen die niet kunnen lezen of schrijven, gebruik kunnen maken van de module. Het taalniveau is aangepast naar B1 niveau, oftewel eenvoudig Nederlands. De e-learning kent dus ook geen moeilijke woorden en lange zinnen.

De e-learning is te vinden onder: https://www.hoewerktstemmen.nl/.