Stempas omzetten in kiezerspas

Zelf stemmen (referendum) in een andere gemeente in Nederland

Ook als u ergens anders in Nederland bent, dus ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dan kunt u toch uw stem uitbrengen voor het aanstaande referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op 21 maart 2018. U kunt de stempas omzetten in een kiezerspas.

Wat moet u hiervoor doen?

Om een kiezerspas te kunnen aanvragen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent achttien jaar of ouder.
  • U moet op 5 februari 2018 in de gemeente Berkelland wonen en in de Basisregistratie personen (BRP) geregistreerd staan.
  • U bent niet uitgesloten van kiesrecht.
  • U hebt geen verzoek ingediend om bij volmacht of per brief te stemmen.

Mondeling aanvragen tot uiterlijk 20 maart 2018 12.00 uur.

U kunt een kiezerspas mondeling aanvragen ná ontvangst van de stempas tot uiterlijk vrijdag 20 maart 2018. Daarvoor moet u persoonlijk naar het gemeentehuis in Borculo komen. Zorg dan dat u uw stempas en een geldig legitimatiebewijs bij u hebt.

Schriftelijk aanvragen tot uiterlijk 16 maart 2018

U kunt deze tot uiterlijk 16 maart 2018 ook schriftelijk aanvragen. Hiervoor kunt u een formulier downloaden. Als u al een stempas heeft ontvangen, dan moet u deze meesturen met de aanvraag voor de kiezerspas.

Hebt u nog vragen?

Bel gerust als u nog vragen hebt over de kiezerspas. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0545-250 250.