Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Afval/Riool

  • Vuur stoken beperkt

    De periode waarbinnen u mag stoken is beperkt. U kunt alleen snoeihout verbranden van 1 oktober tot 15 maart. Op 15 maart begint voor de meeste vogels het vogelbroedseizoen en is stoken niet meer mogelijk. Wij maken een uitzondering voor paasvuren en ziek hout.