Rioolheffing

Ieder huishouden, bedrijf of instelling dat gebruik maakt van het riool moet rioolheffing betalen. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

Aanslag

Voor de rioolheffing eigendom is de situatie op 1 januari van elk jaar bepalend. Dit wil zeggen dat de persoon die op 1 januari eigenaar is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wel is het bij verkoop gebruikelijk dat de notaris een deel van de rioolheffing eigendom verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is echter iets tussen verkoper en koper, de gemeente staat hier buiten.

De rioolheffing gebruik bent u verschuldigd vanaf het moment dat u het eigendom in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen rioolheffing gebruik meer te betalen.

Hoe wordt de hoogte van de aanslag bepaald?

De rioolheffing eigendom is een vast bedrag. De rioolheffing gebruik is afhankelijk van het aantal kubieke meters afvalwater dat u via het riool afvoert. Het aantal kubieke meters afvalwater is gelijk gesteld aan het aantal kubieke meters dat u hebt verbruikt.

Tarieven 2020

• Rioolheffing eigenaar € 198,50 per jaar

• Rioolheffing gebruiker:

  • bij een verbruik van 0 m3 tot en met 1000 m3: € 1,20 per m3
  • bij een verbruik van 1001 m3 tot en met 2500 m3: € 1,15 per m3
  • bij een verbruik van 2501 m3 tot en met 5000 m3: € 1,04 per m3
  • bij een verbruik van 5001 m3 en meer: € 0,61 per m3

Bijzonderheden

De rioolheffing ‘eigendom’ is een vast bedrag. De gebruiker betaalt een bedrag dat afhankelijk is van het aantal m3 water dat men verbruikt. Het bedrag dat u hiervoor betaalt staat op de rekening van Vitens. U betaalt dit ook aan Vitens. Vitens betaalt dit weer door aan ons. Voor agrarische bedrijven is het anders geregeld.

Agrarische bedrijven

Bij agrarische bedrijven gaat de gemeente uit van het aantal personen die op het bedrijf wonen. Per persoon wordt 45 m3 berekend. We gaan niet uit van het waterverbruik, omdat het meeste water niet op het riool wordt geloosd.

Gesplitste woningen

Voor een pand (en bij een aansluiting) kan meerdere malen rioolheffingen in rekening worden gebracht, als er meerdere zelfstandige gedeelten zijn, die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

Verontreinigingsheffing

De rioolheffingen moeten niet worden verward met de verontreinigingsheffing. Dit is een heffing van het waterschap ter bestrijding van de kosten van het kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater.